kręgielniakryty kort tenisowylodowisko

Ośrodek Sportu i Rekreacji od 26.01 do 06.02 br. prowadzi na swoich obi­etach przy ul. Zamkowej 4 Akcję “Zima w Mieś­cie 2009”. Pro­gram wypoczynku zimowego skierowany jest do dzieci i młodzieży naszego Mias­ta.
W trak­cie tych dwóch tygod­ni, od poniedzi­ałku do piątku, dzieci i młodzież miały możli­wość sko­rzys­ta­nia z bezpłat­nych śliz­gawek o godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00. Dodatkowo na śliz­gaw­ce o godz. 11.00 prowad­zona była nau­ka jazdy na łyżwach a także gry i zabawy dla dzieci z nagro­da­mi.
Inny­mi atrakc­ja­mi były: bezpłatne wstępy na kręglienię (o godz. 11.00 — 13.00 i 15.00 — 17.00) połąc­zone z nauką gry w krę­gle i nowo otwarty kry­ty kort tenisowy (od godz. 9.00) na którym pod­czas zajęć również prowad­zono naukę gry w tenisa ziemngo.

Obiek­ty i prowad­zone na nich zaję­cia cieszyły sie dużym zain­tere­sowaniem ze strony dzieci, pogo­da też wspaniale dopisała więc Akc­ja prze­b­ie­gała bez przeszkód, umi­la­jąc zimowy wypoczynek tych najmłodszych…

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content