Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu
zaprasza do akty­wnego wypoczynku

pro­ponu­je­my.…

Zaję­cia prowad­zone nieodpłatnie

- nau­ka gry w tenisa
(zaję­cia w każdą środę od godz. 16.30 — 17.30 — SP nr 15)

- nau­ka i doskonale­nie pły­wa­nia dla dzieci szkół pod­sta­wowych
(zaję­cia w każdą sobotę od godz. 15.30 do 16.15 — pły­wal­nia ZSOMS ul. Kozielska)

- nau­ka gry w krę­gle
(zaję­cia w środy — dziew­czę­ta, czwart­ki — chłop­cy od godz. 16.00 do 17.30 — kręgiel­nia OSiR ul.Zamkowa 4)

- zaję­cia treningowe w zapasach — styl klasy­czny
(zaję­cia od poniedzi­ałku do piątku od godz. 16.00 do 17.00 — sala gim­nasty­cz­na — Pl. Jagiełły)

Zaję­cia prowad­zone odpłatnie

- zaję­cia aer­o­bicu w wodzie dla dziew­cząt i kobi­et — opła­ta 20,- zł od oso­by za miesiąc
(zaję­cia w każdy wtorek od godz. 20.00 do 20.45 — pły­wal­nia PWSZ ul. Słowackiego)

/dodatkowe infor­ma­c­je pod nr tel. 032 415 37 17/

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content