lodowiskolodowisko

 

Ceny biletów wstępu:
· Śliz­gaw­ki ogóln­o­dostęp­ne
- wstęp na śliz­gawkę 90 min. dorośli — 6,-zł
- wstęp 90 min dzieci i młodzież szkol­na — 5,-zł
- wypoży­cze­nie łyżew — 5,-zł
- kar­net miesięczny dla 1 oso­by — 30,-zł
- kar­ne­ty sprzedawane po 15 dniu m‑ca — 20,-zł
- ostrze­nie łyżew — 5,-zł

- zagu­bi­e­nie klucza do szaf­ki depozy­towej — 20 zł

·Śliz­gawka dla szkół i grup zor­ga­ni­zowanych w godz. 8.00 — 14.45 (45 min­ut, min­i­mum 20 osób)
-wstęp — 2,- zł
-wypoży­cze­nie łyżew — 5,-zł

godziny otwar­cia lodowiska :

-od poniedzi­ałku do piątku w godz.8.00–14.45, dla grup zor­ga­ni­zowanych
-od poniedzi­ałku do piątku w godz. 15.00, 17.30 wejś­cia indy­wid­u­alne (90min)
-sobo­ty i niedziele w godz. 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 wejś­cia indy­wid­u­alne
-w okre­sie ferii od poniedzi­ałku do piątku o godz. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30,

week­endy – godz. wejść bez zmian

 

 

Ceny biletów na lodowisko:

- wstęp dzieci i młodzież szkol­na - 5,00 zł.

- wstęp dorośli - 6,00 zł.

- wypoży­cze­nie łyżew - 5,00 zł.

- ostrze­nie łyżew - 5,00 zł.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content