1.

Ter­min imprezy: 21–22.03.2009
Nazwa imprezy: Mis­tr­zost­wa Szkół w Pły­wa­niu (SP kl. V i VI i Gim­naz­ja I‑III)
Orga­ni­za­tor imprezy: Klub Olimpi­jczy­ka „Sokół”, SP 15, SMS Racibórz, PZP, PWSZ
Miejsce imprezy: Pły­wal­nia PWSZ i SMS

***

2.
Ter­min imprezy: 27 marzec 2009
Nazwa imprezy: Pow­i­tanie Wios­ny „Top­i­e­nie Marzan­ny” impreza wielodyscy­plinowa
Orga­ni­za­tor imprezy: Pol­skie Towarzyst­wo Turysty­czno – Kra­joz­naw­cze o/Racibórz
Miejsce imprezy: Racibórz (trasy piesze i kolarskie po zie­mi raciborskiej)

***

3.
Ter­min imprezy:28–29 marzec 2009
Nazwa imprezy: Otwar­cie Odry – Maria Skala (Czechy) – impreza kajakowa
Orga­ni­za­tor imprezy: Pol­skie Towarzyst­wo Turysty­czno – Kra­joz­naw­cze o/Racibórz
Miejsce imprezy: szczegóły Raci­bors­ki Klub Kajakowy www.jooonyyy.pl

***

4.
Ter­min imprezy: marzec 2009
Nazwa imprezy: Turniej Mini Pił­ki Nożnej o Puchar Dyrek­to­ra Gim­nazjum nr 2 – Gim­naz­ja
Orga­ni­za­tor imprezy: Gim­nazjum nr 2
Miejsce imprezy: Gim­nazjum nr 2

***

5.
Ter­min imprezy: marzec 2009
Nazwa imprezy: Turniej Gry w „Remi­ka”
Orga­ni­za­tor imprezy: Pol­s­ki Związek Głuchych w Raci­borzu
Miejsce imprezy: PZG Racibórz, RCK „Strzecha”

***

6.
Ter­min imprezy: marzec/kwiecień 2009
Nazwa imprezy: Wielka­noc­ne zawody pływack­ie kl. III – VI
Orga­ni­za­tor imprezy: SP 15
Miejsce imprezy: Pły­wal­nia PWSZ

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content